måndag 28 september 2015

Experiment densitet

  Flyter eller sjunker?
  Barnen fortsätter att experimentera  med olika material. Flyter eller sjunker dem?


  "Förskolan ska sträva efter att varje barn,utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" Lpfö 98/10             

           


              Titta! Pappret flyter den sjunker inte.


  Stora  kotten och pinnen flyter..  Vi provar om pennan sjunker eller flyter?                

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar