söndag 20 september 2015

Experiment om densitet

Flyter eller sjunker?

I onsdags gjorde några barn ett experiment som handlade om densitet. Vi hade ställt fram en bunke med vatten, en sten, en fjäder, glasspinne, två kottar, en skruv och en plast kork se provade barnen andra saker som en sax, en apelsin, löv m.m. Barnen fick ställa en hypotes innan experimentet,

kopplingar till läroplanen,

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.  (Lpfö 98/10) 

Vad tror ni händer om vi lägger de här sakerna i vattnet ?
Barnens hypoteser,

De sjunker
Stenen sjunker
Kottarna sjunker tror jag
Skruven flyter
Glasspinnen sjunker

Barnen fick göra egna listor efter exprimentet,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar