onsdag 30 september 2015

Projekt: Vatten

Utifrån ett stort intresse för vatten på avdelningen så har vi tänkt starta ett vatten projekt.
Vad som ska undersökas och utforskas kring vatten kommer att planeras utifrån barnens hypoteser och frågor om vatten.Vi hade idag ett samtal om vatten där barnen fick berätta om sina erfarenheter  om vatten.  Vad är vatten? Vi pratade om var kommer vatten ifrån? 
Vi hade idag ett vatten expriment utifrån ett barns funderingar om hur blir det bubblor i vatten.

 Titta! vilka stora bubblor


Det blir ännu mer bubblor om alla blåser i vatten med sygrör!!
 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn
"utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen," Lpfö 98/10
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar