onsdag 16 september 2015

Skapande-Lera

Syfte
Utmana barnens skapande förmåga
Introducera nytt material, ny teknik

Genomförande
Barnen fick var sin bit  lera sen fick dem skapa fritt  efter egen fantasi.

Kopplingar till läroplanen

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,    ( Lpfö 98/10)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar