tisdag 20 oktober 2015

I skogen


Varje gång vi går till skogen så stannar vi vid vårt träd (rönnbärsträdet) och reflekterar tillsammans om vad som har förändrats på trädet sen gången innan.
 Det första kortet tog vi i början av september
 
Här ser man att trädet är naken som ett barn sa,den har tappat alla sina löv för att den ska få nya löv nästa sommar.          (2/ 10-15)    
 
 
Koplingar till läroplan,
Förskolan ska sträva efter att varje barn,
"utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra," Lpfö 98/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar