tisdag 26 januari 2016

Kallelse till föräldrarådsmöte på Röjsöskolans förskola

Dag: tisdagen den 9 februari

Tid: 18.30–20.00

Plats: Personalrummet på förskolan

Sammankallande: Titti Rylander, biträdande rektor tiryl_s@edu.sollentuna.se

Mötespunkter:                                                          Föredragande:
1) Öppnande av möte                                                      Titti

2) Val av sekreterare                                                        Titti

3) Genomgång av dagordning                                          Titti

4) Tema: Samverkan förskola-hem                                   Alla

5) Anmälan övriga punkter                                               Alla

6) Information från ledning                                                Titti

7) Information från avdelningarna                                     Pedagoger

8) Föräldrarnas frågor                                                         Alla

9) Datum och tema för nästa föräldraråd                           Titti

10) Avslut

Tema för mötet är samverkan mellan förskola och hem. Läroplanen för förskolan säger om samverkan att:
"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnen och föräldrarnas möjligheter till inflytande". (Lpfö-98/10, s.13.)
Vi ser fram emot att tillsammans med er diskutera samverkan mellan förskola och hem, vilka förväntningar vi har på varandra och hur vi tänker kring ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.
 
Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar