torsdag 28 april 2016

Blixten gruppen gör rent i närmiljön!

Håll Sverige Rent har organiserat skräpplockardagar i flera decennier - och det är inte bara för att tillfälligt göra miljön lite renare. Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö. Under Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är barn och ungdomar med i ett positivt förändringsarbete och gör skillnad själva. Dessutom är Skräpplockardagarna ett ypperligt tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten.

Vi började dagen med att prata om vad är det som är skräp i naturen? Vad får man inte kasta i naturen?
-Man får och kasta flaskor, burkar i naturen.
-Man får inte kasta tuggummi för att om en fågel äter det så kan det fasna i näbben då kan inte fågeln öppna sin näbb.
-Man får inte kasta plastpåsar
- Gådispapper
- Man får inte kasta glas då kan djuren göra illa sig.
-Tidningar får man inte kasta i naturen


Mål från läroplanen,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
  •  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påvärkar varandra,
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar