måndag 18 april 2016

Vår-tecken

 I fredags den 15/4 hittade ett barn vitsippor i skogen på stora gården. Det inspirerade fler till att gå på jackt efter blommor.Barnen tog med sig Ipad och började sin jackt. De hittade vitsippor, blåsippor och annat. Barnen fortsatte med att utforska de vackra blommorna inne på avdelningen. Det kom diskutioner om varför Blåsippor är fridlysta? vad betyder ordet fridlyst? finns det annat som är fridlyst?  Varför heter blomman blåsippa? den har faktiskt lila färg. Barnen tittade noga på detaljerna på blommorna. Vitsippor är gula i mitten men har lite grönfärg också. Det avslutades med att barnen målade vackra vitsippor och blåsippor.
 

Mål från läroplanen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  

 
 


   


 

 
 
 

 

 

 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar