måndag 4 april 2016

vatten projekt- vattenrening

VT-16
Efter en regnig dag, började några barn att samla  vatten från sandlådan  i en burk. När det var dags att gå inn så hade dem fyllt hela burken.  Detta gav oss en idé i att utmana barnens tankar i att fundera hur vi får rent vatten.
 Vi tog inn burken med det smutsiga vattnet inn på avdelningen och frågade barnen om de hade idéer om hur vi kan göra vattnet rent.
 
barnens förslag, att vi ska hälla det i en anna burk
vi häller ut vattnet och tar rent vatten från kranen
vi gräver med en spade i och tar bort smutset
Att vi ska lägga diskmedel i 
vi provade det första förslaget, att hälla det i en annan burk
Barnen tyckte att vattnet blev renare
 
mycket smuts blev kvar i burken!
Tänk att ni är på en öde Ö och det finns inget vatten, bara det smutsiga vattnet som finns i burken.
Ni är jätte torstiga, hur ska ni rengöra vattnet för att kunna dricka det??

 Barnen fick fundera och rita ner sina tankar
                                                                                   
Ett barn kom med förslag, att flytta på vattnet med en slang till en annan burk. 
Före exprimentet
Efter exprimentet

Mål från läroplanen Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  •  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 
 
 
 


 


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar