torsdag 28 april 2016

Skapande av återvinningsmaterial!

Fritt skapande av raketer av återvinningsmaterial.
Ett barns raketskapande gav insperation till andra kompisar att skapa egna raketer

Mål från läroplanen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga..
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
 


Blixten gruppen gör rent i närmiljön!

Håll Sverige Rent har organiserat skräpplockardagar i flera decennier - och det är inte bara för att tillfälligt göra miljön lite renare. Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö. Under Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är barn och ungdomar med i ett positivt förändringsarbete och gör skillnad själva. Dessutom är Skräpplockardagarna ett ypperligt tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten.

Vi började dagen med att prata om vad är det som är skräp i naturen? Vad får man inte kasta i naturen?
-Man får och kasta flaskor, burkar i naturen.
-Man får inte kasta tuggummi för att om en fågel äter det så kan det fasna i näbben då kan inte fågeln öppna sin näbb.
-Man får inte kasta plastpåsar
- Gådispapper
- Man får inte kasta glas då kan djuren göra illa sig.
-Tidningar får man inte kasta i naturen


Mål från läroplanen,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
 •  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påvärkar varandra,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

 
tisdag 26 april 2016

Skräpplockardag


"Håll Sverige Rent har organiserat skräpplockardagar i flera decennier - och det är inte bara för att tillfälligt göra miljön lite renare. Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö."

Idag var några tappra Tussilago barn ute i närområdet och plockade en massa skräp!Vi kom fram till att plast och papper och annat skräp kastar man inte ute i naturen.

Ur läroplanen: 
"• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
• ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse
för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet."

Läs mer om Skräpplockardagarna på: http://www.hsr.se/vi-haller-rent


torsdag 21 april 2016

Lera under bordet


Barnen sitter runt  bordet ,alla får varsin lera ,skicka vidare leran samtidigt under bordet ock göra ett avtryck ...

Lera

Barnen satte i en ring och började känna på lera .
Leo:"Ååå va mjuk "
Sibel:"Den är kall"
Daniel:"va hård "
Rebeckah :" va kul att leka med lera"

Lera


tisdag 19 april 2016

Mata fåglar

Idag gick några av barnen ner till Edsviken och matade fåglarna och gick en liten promenad runt Edsviken!
måndag 18 april 2016

Sagan om Vattendroppenns äventyr

 Vår-tecken

 I fredags den 15/4 hittade ett barn vitsippor i skogen på stora gården. Det inspirerade fler till att gå på jackt efter blommor.Barnen tog med sig Ipad och började sin jackt. De hittade vitsippor, blåsippor och annat. Barnen fortsatte med att utforska de vackra blommorna inne på avdelningen. Det kom diskutioner om varför Blåsippor är fridlysta? vad betyder ordet fridlyst? finns det annat som är fridlyst?  Varför heter blomman blåsippa? den har faktiskt lila färg. Barnen tittade noga på detaljerna på blommorna. Vitsippor är gula i mitten men har lite grönfärg också. Det avslutades med att barnen målade vackra vitsippor och blåsippor.
 

Mål från läroplanen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  

 
 


   


 

 
 
 

 

 

 

 söndag 17 april 2016

Bygg med magnet polydron

Idag har barnen byggt med nya magnet polydronet som vi inskaffat!
Ett material barnen tyckt varit riktigt roligt att bygga med, under fredagen har det byggts massa olika byggen!

Ur läroplanen: 
 • "utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,..."

   Här är några byggen som byggts: