onsdag 30 september 2015

Projekt, vatten


Efter vårt samtal om vatten, så fick barnen rita sina erfarenheter om vatten.
Det bler stränder, vattenfall, vattenrutchbanor m.m..Förskolan ska sträva att  "ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,"

Projekt: Vatten

Utifrån ett stort intresse för vatten på avdelningen så har vi tänkt starta ett vatten projekt.
Vad som ska undersökas och utforskas kring vatten kommer att planeras utifrån barnens hypoteser och frågor om vatten.Vi hade idag ett samtal om vatten där barnen fick berätta om sina erfarenheter  om vatten.  Vad är vatten? Vi pratade om var kommer vatten ifrån? 
Vi hade idag ett vatten expriment utifrån ett barns funderingar om hur blir det bubblor i vatten.

 Titta! vilka stora bubblor


Det blir ännu mer bubblor om alla blåser i vatten med sygrör!!
 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn
"utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen," Lpfö 98/10
 
 
 
 

måndag 28 september 2015

Experiment densitet

  Flyter eller sjunker?
  Barnen fortsätter att experimentera  med olika material. Flyter eller sjunker dem?


  "Förskolan ska sträva efter att varje barn,utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" Lpfö 98/10             

           


              Titta! Pappret flyter den sjunker inte.


  Stora  kotten och pinnen flyter..  Vi provar om pennan sjunker eller flyter?                

  måndag 21 september 2015

  Vatten experiment

   Två petflaskor, vatten och karamelfärg. vi sätter ihop flaskorna med en kork sen skakar vi på  flaskan då bildas det en virvel när vattnet rinner ner till den andra flaskan.

  Barnens komentarer,
  -Titta det blir hål i vattnet
  - Vattnet snurrar ner 
  - Det blir en virvel

  koppling till läroplanen,
  "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Även utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap " Lpfö 98/10


  Matematik i förskolan/sortering

   koplingar till läroplanen,
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  •  
   • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
   


  söndag 20 september 2015

  I skogen

   Den här dagen var barnen helt upptagna med att plocka och äta blåbär!
     Experiment om densitet

  Flyter eller sjunker?

  I onsdags gjorde några barn ett experiment som handlade om densitet. Vi hade ställt fram en bunke med vatten, en sten, en fjäder, glasspinne, två kottar, en skruv och en plast kork se provade barnen andra saker som en sax, en apelsin, löv m.m. Barnen fick ställa en hypotes innan experimentet,

  kopplingar till läroplanen,

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
   Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.  (Lpfö 98/10) 

  Vad tror ni händer om vi lägger de här sakerna i vattnet ?
  Barnens hypoteser,

  De sjunker
  Stenen sjunker
  Kottarna sjunker tror jag
  Skruven flyter
  Glasspinnen sjunker

  Barnen fick göra egna listor efter exprimentet,