torsdag 28 april 2016

Skapande av återvinningsmaterial!

Fritt skapande av raketer av återvinningsmaterial.
Ett barns raketskapande gav insperation till andra kompisar att skapa egna raketer

Mål från läroplanen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga..
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar