måndag 21 september 2015

Vatten experiment

 Två petflaskor, vatten och karamelfärg. vi sätter ihop flaskorna med en kork sen skakar vi på  flaskan då bildas det en virvel när vattnet rinner ner till den andra flaskan.

Barnens komentarer,
-Titta det blir hål i vattnet
- Vattnet snurrar ner 
- Det blir en virvel

koppling till läroplanen,
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Även utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap " Lpfö 98/10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar